CZ | EN | RU | BG
Танцово студио Импулс

Танцово студио

 
На първи етаж на семейна къща Бохемия се намира танцова зала, в която провеждат тренировките децата от танцово студио „Импулс”. През лятото е залата на разположение на гостите.

Импулс бални студио Танцово студио ИмпулсТанцово студио „Импулс” възникна през 1998 година, през месец февруари ще навърши 14 години.

Импулс Studio


Цялата дейност на студиото е насочена да развива у децата любовта към музиката и танцовото изкуство чрез обучение на различни танцови техники като класически танц, съвременни и характерни танци, народни танци и др. . Децата учат да работят в колектив и участвайки в разни състезания и конкурси придобиват здрав спортен дух. За 14 години студио ИМПУЛС е посещавано от 251 деца, всичките групи заедно научиха и представиха пред обществеността 73 танца.
Повече на – www.sunnyagency.info